Explore news and happenings at Bhaktapur

सरकार छ बलात्कारी मखुसा छु ख ?

0

 

 

 

 

च्वमि ः कृतिका प्रजापति

थौं
छंगु न्ह्यनेसं न्हि न्हि
मिसामस्त बलात्कार जुय च्वनि
बलात्कार जुयां मगा
अमिता स्यङ नं तायथकी

अले
स्वतन्त्रताया स तःया
ल्वङवपुं जनतां
बलात्कार व हत्या याइपिंता
थौं फाँसीया माग यासां
फाँसी बियेगु कानुन दय्केता लिचिलिम्हा
ए सरकार ¤
छ बलात्कारी मखुसा छु ख ?

थाना खुँ व अपराधी तय्गु संरक्षण जुइ
मनु स्याङ वपुं हे सांसद जुइ
सत्ताय् नं वानि, शासन नं याई
थाना छुं हे मस्युपुं
जीवनया अर्थ हे मथुनिपुं
झि मिसामस्त
बलात्कार जुय च्वनि
गःकिय स्याङ वाङ छ्वय तायथकी
तर शान्ति व सुरक्षा वियो
जनताया करं किसी ल्हवों थें ल्होंक नय वपुं
ठेकेदार तय्सं हे
हत्यारा तय्गू संरक्षण याइगू खसा
थ्वपुं हत्यारातय् पिनिम्हा
दलाल मखुसा छु ख ?
अले,
ए सरकार ¤
छ बलात्कारी मखुसा छु ख ?

झिगु देय्या सिमा त्यल कसां
छ सुंक च्वनिम्हा
झिगु भाय् व तजिलजिखय् प्रहार जुसां
छ मत छुङ च्वनिम्हा
जनताया सः, मिसामस्तेगु बःवगू ख्वबि
छ मिखा तिसिङ च्वनिम्हा
ए सरकार ¤
बलात्कार थौं गनाजक मजु ?

बलात्कारी तय्ता ह्योंगु लम्पसा लय
स्वागत याइम्हा
ए सरकार ¤
थाना देय् हे बलात्कार जुसां
छं समृद्धिया खां ल्हाय्गू त्वतेमफ
बरु बलात्कारी त्यनं म्वाय्दये म धक

अमिगु राजनैतिक अधिकारया खां ल्हाङ च्वना
सिनेमाया टिकट मियेगुथें
बलात्कारीतय्ता नागरिकता वियाच्वना
ए सरकार ¤
व बलात्कारी मखुसा छु ख ?
बलात्कार याइपिंता तिव बिईम्हा
छ नं बलात्कारी मखुसा, छु ख ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.