Explore news and happenings at Bhaktapur

भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित घरदैलो नर्सिङ्ग

२०८० असार २० गते बुधबार।

0
भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित घरदैलो नर्सिङ्गमा खटिएका वडा नर्स तथा महिला स्वास्थिय स्वयमसेविकाहरु भनपा वडा नं. ७ गोल्मढीमा ब्लड सुगर परिक्षण तथा अभिमुखीकरण गर्दै।
२०८० असार २० गते बुधबार।
+15
All reactions:

You and 84 others

Leave A Reply

Your email address will not be published.