Explore news and happenings at Bhaktapur

भक्तपुर नपाबाट विदेशमा रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा रहेर हाल फर्कन चाहने नगरबासीहरुको तथ्यांक संकलन फाराम

0

भक्तपुर नपाबाट विदेशमा रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा रहेर हाल फर्कन चाहने नगरबासीहरुको तथ्यांक संकलन फाराम भर्न तलको कुनै पनि Link मा क्लिक गर्नुहोस् ।यो विवरण फारामको लिन्क भक्तपुर नगरपालिकाको वेवसाइट www.bhaktapurmun.gov.np मा पनि राखिएको छ ।

गुगल फर्म लिन्क :

https://forms.gle/5kvxRw89kyyvL5Wq6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf05XipHpPa_EflMch_QF55VEgJSa4_QsgWu8VkoJp6LROO9w/viewform

तथ्याङ्क सङ्कलन सहयोगको लागि अनुरोध

Leave A Reply

Your email address will not be published.