Explore news and happenings at Bhaktapur

हनुमानघाट परिसरमा सरसफाई सम्पन्न

२०७६ माघ १ गते बुधबार ।

0

भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भइरहेको नियमित पाक्षिक सरसफाई कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार हनुमानघाट परिसरमा सरसफाई सम्पन्न भयो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.