Explore news and happenings at Bhaktapur

भनपा–८ को माहेश्वरी पीठ परिसर सरसफाई सम्पन्न

२०७६ मंसीर १५ गते आइतबार ।

0

भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा नियमित पाक्षिक सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार भनपा–८ को माहेश्वरी पीठ परिसर सरसफाई सम्पन्न भयो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.