Explore news and happenings at Bhaktapur

भूकम्प सुरक्षा र्‍यालीका झलकहरु (रुट नं‍. २ भाज्यापुखुबाट शुरु भएको)

२०७६ माघ २ गते बिहिबार ।

0

मार्ग २ भाज्या, पुखु, इनागा, भार्वाचो, टेखापुखु, बंशगोपाल, तालाक्व, टौमढी, क्वोछें, साकोठा हुदै दरवार स्क्वायरसम्म

        

Leave A Reply

Your email address will not be published.