Explore news and happenings at Bhaktapur
1 Comment
  1. भक्तपुर मासिक says

    २०७५ को अडियो सुन्दा रमाइलो लाग्यो, इतिहास सुनेजस्तो । २०७७ सालको अर्थात वर्तमानको अडियो सुन्न २०७९ अर्थात दुईवर्ष कुर्न नपरे हुन्थ्यो, हैन र ?
    आवाज क्लिएर बनाउन पाए रामैो हुन्थ्यो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.