Explore news and happenings at Bhaktapur

निपु म्ये

– सुरेन्द्रराज

0

क्वतेक च्वंपिनिगु सः थ्व
क्वतेल तई गुलि ?
त्वाप्वः हे तिकःतसां स्व
चिल्लाय् दङ् हालि ।
विचया ह्यु–मता खः थ्व
स्वयेक सुनं कुनी ?
ह्युपाया लुमुगु जः थ्व
स्वयेक सुनं पानी ?
युगं बिउगु हःपा थ्व
जनता धाथें दानी
ईः लं च्वगु किपाः थ्व
ह्यउ“से – ह्यउ“से च्वनी ।
जन–जनया नुगःमिखा थ्व
न्ह्याक्व हे खिउँसां खानी
संघर्षया मिब्वाला स्व
धाकु हे वसां च्याङाच्वनी ।

झिता मिखा पिकः पिकः
झीगु सकतां लाक कःगु
झीगु प्वाः सधां द्यां लाक
अमि न्ह्याबलें धकः तय नःगु
सह याङ गुलि सह याये ?
स्वयो जक न्ह्याबलें गथे च्वने ?
झिता क्वाङ झिता थ्याङ
वपुंहे मथां तःमि जूगु
झिता ख्याङ झिता पाङ
लाय्कु अमिगु क्वसः यागु
स्वय जक न्ह्याबलें गुलि च्वने ?
सुंक जक न्ह्याबलें गुलि च्वने ?
झीता क्वतेल तगु अमिसं
सदानं ख्वयेक तगु अमिसं
झीगु हि–चःति त्वंगु अमिसं
म्वा–म्वाकं स्याये तांगु अमिसं
ब्वःलासा झीसं छाय् मकाये
अत्याचार जुसें छाय् मल्वाये ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.