Explore news and happenings at Bhaktapur

विद्यालयमा अध्ययनरत ५ वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका विद्यार्थीहरूलाई कोभिड विरूद्धको फाइजर खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना (मितिः २०७९।०३।०८)

0

Leave A Reply

Your email address will not be published.