Explore news and happenings at Bhaktapur

प्रमुख प्रजापतिद्वारा भनपा–६ चोछें छुमा गणेश द्यो छें पुननिर्माण (छाना छाउने कार्य)को निरीक्षण

मिति २०८१ असार ७ गते शुक्रबार ।

0
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति भनपा–६ चोछें छुमा गणेश द्यो छें पुननिर्माण (छाना छाउने कार्य)को निरीक्षण गर्नुहुँदै ।
मिति २०८१ असार ७ गते शुक्रबार ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.